Saņem Tavā Apkārtnē Esošo Uzņēmumu Piedāvājumus

( no kategorijas: Bērnu puse )


Kāda notikuma vai jūs plānojat?

Cik vecs ir viesi?
Cik daudzi viesi jūs gaidāt?

Vai ir kaut kas cits, ko organizatori bērnu pusei vajadzētu zināt?

Ja vēlaties sākt ar rīkojuma izpildi?

Kādā jomā veic priekšlikumi attiecas?