Saņem Tavā Apkārtnē Esošo Uzņēmumu Piedāvājumus

( no kategorijas: Dārzu un ainavu )


Ko tu darītu?

Kuras ēka atrodas dārza / pamatojumu?
Norādīt līguma apjomu
Cik liels ir dārzā?

Kādi citi dārza pakalpojumi ir jūs meklējat?


Kuri elementi būtu jāatrodas dārzā?
Vai ir kaut kas cits, ko pakalpojumu sniedzējam vajadzētu zināt?

Ja vēlaties sākt ar rīkojuma izpildi?

Kādā jomā veic priekšlikumi attiecas?