Saņem Tavā Apkārtnē Esošo Uzņēmumu Piedāvājumus

( no kategorijas: Datu iznīcināšanas )


Kur ir dati?


Iznīcināšanas metodi jūs interesē?

Cik vienību ir tur?

Vai ir kaut kas cits datu iznīcināšanas speciālistam vajadzētu zināt?

Ja vēlaties sākt ar rīkojuma izpildi?

Kādā jomā veic priekšlikumi attiecas?