Saņem Tavā Apkārtnē Esošo Uzņēmumu Piedāvājumus

( no kategorijas: Krievu tulkojums )


Tekstu jebkurā valodā jātulko?

Cik lapu jūs vēlaties tulkot?

Tas ir vienreizējs darbs vai ilgtermiņa sadarbību?

Vai ir kaut kas cits, kas būtu jāzina krievu tulkotājs?

Ja vēlaties sākt ar rīkojuma izpildi?

Kādā jomā veic priekšlikumi attiecas?